Klachtenregeling

We streven er voortdurend naar om u zo goed mogelijk te behandelen. Mocht u desondanks toch een klacht over ons hebben dan horen wij dat graag. Er is een informatieblad beschikbaar voor patiënten over hoe wij omgaan met klachten. Patiënten kunnen naar ons klachtenformulier vragen indien zij een klacht in willen dienen. Wij zullen elke klacht zorgvuldig onderzoeken.

Het doel van het behandelen van klachten is het vinden van een bevredigende oplossing voor beide partijen. Wij sturen de klager zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen zes weken na indiening, de beoordeling van de klacht. Iedereen die betrokken is bij het verwerken van een klacht en daarbij de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens, is verplicht tot geheimhouding daarvan (behoudens wanneer de wet hem of haar verplicht tot bekendmaking, of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze klachtenprocedure). Wij zullen 'Mededelingsformulier oordeel klacht' gebruiken om de klager schriftelijk het oordeel over de klacht mee te delen.

Mocht dit niet resulteren in een voor u bevredigend resultaat dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

Privacyreglement
Amsterdamse Kliniek voor Cosmetische Tandheelkunde en ImplantologiePraktijkSocial Media LinksFacebook paginaGoogle+ paginaLinkedIn pagina Video
Apollolaan 84
1077 BD Amsterdam


Erkend Implantoloog

LogoAmsterdamse Kliniek voor Cosmetische Tandheelkunde en Implantologie